Dofinansowanie

dot

cheap jerseys china
cheap authentic jerseys
cheap jerseys wholesale
cheap nfl jerseys china
authentic wholesale jerseys
cheap authentic jerseys

Firma KARYS KRYSTYNA DYMECKA realizuje projekt pt.: „Integracja procesów biznesowych zakupu i sprzedaży towarów między „KARYS” Krystyna Dymecka a partnerami poprzez utworzenie systemu B2B”, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Całkowita wartość projektu: 535 000,00  PLN
Wydatki kwalifikowane w ramach projektu: 535 000,00  PLN
Całkowita wartość dofinansowania: 366 575,00 PLN
w tym:
Płatność ze środków europejskich: 311 588,75 PLN
Dotacja celowa: 54 986,25 PLN
Okres realizacji projektu: 01.05.2013 – 31.05.2014
Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-08-023/12-00

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO