Dofinansowanie

dot

KARYS Dymecka Krystyna

realizuje projekt pn. Uodpornienie firmy na negatywne skutki Brexit poprzez dywersyfikację usług
nr PBAR.02.01.00-00-0249/23 w ramach działania
PBAR.02.01.00
Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

Celem projektu jest dywersyfikacja działalności przedsiębiorcy poprzez wejście na rynek nowych usług

Dzięki zakupom zrealizowanym w ramach realizowanego projektu, Wnioskodawca uodporni się na przyszłe kryzysy i zniweluje negatywne skutki brexit w swojej działalności.

Całkowita wartość projektu: 194 031,27 EUR

Wysokość dofinansowania: 194 031,27 EUR